Start-Up Zone

Venituri din închirierea în scop turistic. Impozit pe venit calculat în sistem real

OUG nr. 8 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal  prevede că persoanele fizice ce realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor din locuințe personale plătesc impozit pe venit prin procedura tranșelor de venit.

De asemenea, dacă într-un an fiscal un contribuabil a obținut venituri din închirierea unui număr mai mare de 5 camere (indiferent de numărul de locuințe deținute), începând cu anul următor acest contribuabil datorează și plătește impozit pe venit calculat în sistem real.

Modificarea constă în faptul că se clarifică situația fiscală a contribuabilului în sensul că începând cu exercițiul fiscal următor din anul fiscal următor impozitul se determină în sistem real, această persoană fizică va conduce contabilitate și va completa registrul de evidență fiscală.

„La articolul 87,alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins: Art. 87. (1)Contribuabilii care într-un an fiscal au realizat venituri din închirierea în scop turistic a unui număr de peste 5 camere închiriate în scop turistic, situate în locuințe proprietate personală, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, determină, în anul fiscal următor, venitul net anual în sistem real, pe baza datelor din contabilitate, potrivit prevederilor art. 68, și au obligația de a completa Registrul de evidență fiscală”, prevede textul de OUG.

Prevederi intră în vigoare pe 3 septembrie 2021

Amintim că Legea nr. 296/2020 care a modificat Codul fiscal a venit cu o definiţie mai concretă a închirierile în scop turistic-  Închirierea în scop turistic de către proprietari a camerelor situate în locuințele proprietate personală, altele decât cele care constituie structuri de primire turistică, potrivit legislației specifice, reprezintă oferirea posibilității de ședere pentru o perioadă de minimum 24 de ore și maximum 30 de zile într-un an calendaristic oricărei persoane care călătorește în scop turistic în afara mediului său obișnuit de viață.

Veniturile realizate din închirierea în scop turistic a unui număr de camere cuprins între unu și 5 camere inclusiv, în cursul unui an fiscal, se determină pe baza normei anuale de venit. În cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul aceluiași an fiscal, determinarea venitului se efectuează pe baza normei anuale de venit pentru întregul an fiscal.

Tot legea 296/2020 mai prevede că, în cazul depășirii numărului de 5 camere de închiriat în cursul anului fiscal, începând cu anul fiscal următor determinarea venitului net se realizează în sistem real și se supune impunerii potrivit prevederilor cap. II – Venituri din activități independente

Contribuabilii care realizează venituri din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, cuprinsă între una și 5 camere inclusiv, indiferent de numărul de locuințe în care sunt situate acestea, datorează un impozit pe venitul stabilit ca normă anuală de venit.

În situația în care chiria reprezintă echivalentul în lei al unei valute, venitul brut anual se determină pe baza chiriei lunare evaluate la cursul de schimb mediu anual al pieței valutare, comunicat de Banca Națională a României, din anul de realizare a venitului.

SURSA: LEGESTART.RO

Redactia START UP ZONE

Add comment