Start-Up Zone

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii mai mici de 5.000 lei

OG nr. 11 din 2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale a fost publicat în Monitorul Oficial şi intră în  vigoare de la 03 septembrie 2021.

Actul normativ analizat astăzi aduce modificări importante Codului de procedură fiscală. Acestea intră în vigoare etapizat începând cu 1 octombrie 2021 și până în 1 martie 2022. Unele modificări sunt punctuale, alte modificări sunt structurale.

Să parcurgem elementele pe care noi le considerăm de noutate și cu impact deosebit:

După cum probabil se cunoaște din diverse comunicate publice, autoritatea fiscală implementează procedura de audit și control fiscal cunoscute sub denumirea Declarației informative D 406 – fișier standard de control fiscal (SAF-T). Ordonanța de astăzi reglementează că acest fișier are caracterul de declarație informativă din perspectiva Codului de procedură fiscală. Consecința este că nedepunerea formularului sau depunerea cu întârziere va fi sancționată cu amenzi contravenționale semnificative;

Se redefinește noțiunea de mijloace de probă din punct de vedere fiscal. Constituie mijloace de probă orice element ce servește la constatarea unei stări de fapt fiscale. Pot fi mijloace de probă înregistrările audio-video, date informatice, fișierul standard de control fiscal, orice alte mijloace de probă care nu sunt interzise de lege. Practic, se recunoaște fișierul standard de control fiscal ca un nou mijloc de probă;

Se instituie obligația comunicării cu autoritatea fiscală prin comunicare la distanță – înrolare, înscriere în SPV pentru următoarele categorii de persoane:

  • Contribuabili persoane juridice;
  • Asocieri și alte entități fără autoritate juridică, când au calitate de contribuabil;
  • Persoane fizice ce desfășoară profesii libere sau exercită activități independente;

Foarte important: dacă categoriile de contribuabili mai sus amintite depun documente la organul fiscal în format letric, acestea nu vor fi luate în considerare, iar contribuabilul va fi notificat cu privire la obligația comunicării prin mijloace electronice cu transmitere la distanță.

Ca și regulă generală, TVA cu opțiune de rambursare solicitată prin depunerea decontului de TVA la termenul prevăzut de legislație se aprobă la rambursare cu control ulterior.

Sunt introduse două excepții:

Rambursarea către contribuabilii mari și mijlocii se va face după o inspecție anticipată dacă contribuabilul are înscrise în cazierul fiscal infracțiuni, dacă organul fiscal apreciază un risc de rambursare necuvenită sau dacă împotriva contribuabilului s-a declanșat procedura de insolvență/lichidare voluntară;

Pentru contribuabilii mici sau persoane fizice înregistrate în scopuri de TVA se va aproba rambursarea TVA cu inspecție anticipată dacă rambursarea se va solicita prin primul decont de TVA după înregistrarea în scopuri de TVA, dacă vechimea TVA solicitată la rambursare este mai mare de 12 luni și în celelalte cazuri enumerate la lit. a);

Se instituie metoda eșalonării la plată prin procedură simplificată ca metodă permanentă, astfel, pentru obligații fiscale restante la plată cu o vechime de până la 12 luni se poate solicita eșalonarea la plată pe o perioadă de până la 12 luni. Eșalonarea la plată se poate acorda pentru toate obligațiile fiscale cuprinse în vectorul fiscal, inclusiv pentru obligații fiscale asimilate, cum ar fi amenzile sau creanțe bugetare stabilite de instanță.

Desigur, există condiționalități pentru aplicarea procedurii și proceduri de urmat.

Nu se acordă eșalonare simplificată pentru datorii fiscale mai mici de 500 lei pentru persoane fizice și mai mici de 5.000 lei pentru persoane juridice.

De reținut: procedura eșalonării simplificate la plată este reglementată exhaustiv și își propune să acopere toate situațiile posibile ce apar în practică, cum ar fi: întârzieri la plată, modificarea cererii de eșalonare la plată, noi grafice de eșalonare, finalizarea unor posibile inspecții fiscale, declarații rectificative, etc.

Pentru eșalonarea la plată, pe durata eșalonării se calculează dobânzi de întârziere, nivelul dobânzii de întârziere este de 0,01% pe zi.

Ordonanţa analizată are și o secțiune de modificare a amnistiei fiscale date prin Ordonanța nr. 69/2020. astfel, se extinde anularea dobânzilor și penalităților și pentru decizii de impunere emise după data de intrare în vigoare a OUG nr. 69/2020, cu modificări ulterioare, dacă obligațiile fiscale principale sunt achitate în termen de maxim 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe și cererea de anulare a accesoriilor este depusă până la data de 31 ianuarie 2022 incluziv;

Dacă există contribuabili ce beneficiază la plată de o eșalonare, iar autoritățile statului decid restrângerea/închiderea activității pe durata stării de urgență/alertă se suspendă dreptul autorității fiscale de a cere contribuabilului respectarea condițiilor din eșalonare până la reluarea activității. Contribuabilul interesat va adresa o cerere organului fiscal în acest sens;

La data prezentei informări există o procedură de eșalonare simplificată adoptată prin OUG nr. 181/2020. Ordonanța analizată astăzi aduce și măsuri tranzitorii cererilor de eșalonare deja depuse în cadrul legislației existente și stabilește că eșalonările la plată în curs de soluționare la data de 1 octombrie 2021 se vor soluționa conform legislației în vigoare la data depunerii cererii, dar, o dată aprobate aceste eșalonări la plată vor respecta prevederile ordonanței analizate astăzi.

În concluzie, apreciem că aceste acte normative vin în ajutorul contribuabilului și sperăm să fie și ușor de pus în aplicare.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment