Start-Up Zone

În România vor funcționa şase școli-pilot

Ministerul Educaţiei a aprobat funcţionarea, începând cu anul şcolar 2021 – 2022, a şase şcoli-pilot, potrivit principiilor de reformă a sistemului de învăţământ incluse în proiectul „România Educată”.

Se va pilota înlocuirea tezelor semestriale cu un portofoliu semestrial al elevului, construit pe baza unor criterii clare de evaluare prezentate fiecărui elev la începutul semestrului, acţiune prin care se urmăreşte evaluarea reală a progresului pe durata unui semestru, pornind de la competenţe evaluate iniţial şi la final.

La nivel liceal, se va pilota reorganizarea materiei din trunchiul comun la clasa a XII-a astfel încât, în semestrul al doilea, să permită elevilor să se concentreze pe materiile care sunt de interes pentru examenele de bacalaureat și de admitere la facultate, facilitând astfel dreptul elevului de a alege anumite discipline, drept ce poate fi extins ulterior la nivelul întregului ciclu liceal.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment