Start-Up Zone

Ajutorul COVID acordat pentru PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor va fi impozitat din OFICIU de ANAF

Ordinul nr. 1251/2021 privind modificarea și completarea Ordinului președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală nr. 2.862/2019 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice, precum și a modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial.

Indemnizaţiile acordate de stat, în contextul pandemiei, persoanelor fizice (PFA-uri, profesionisti, drepturi de autor) care şi-au redus ori întrerupt activitatea trebuiau declarate în Declaraţia unică. În cazul în care acest lucru nu a fost făcut, ANAF va impozita din oficiu, după cum prevede noul Ordin nr. 1251/2021.

Pentru veniturile obţinute din indemnizaţiile prevazute de OUG 30/2020 şi OUG 132/2020 se datoreaza impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate.

La anexa nr. 1 “Procedură privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice”, capitolul II “Identificarea și notificarea contribuabililor care nu și-au îndeplinit obligațiile declarative, potrivit legii” secțiunea 1 “Identificarea contribuabililor care au obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii” punctul 7 alineatul (2), după litera l)se introduc două noi litere, literele m) și n), cu următorul cuprins:

“m) indemnizația prevăzută la art. XV  (1)(11)și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, cu modificările ulterioare, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii;

n) indemnizația prevăzută la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, pentru care există obligația depunerii declarației de impunere, potrivit legii.”

Printre modificări se numră şi completarea “Procedurii privind stabilirea din oficiu a impozitului anual pe veniturile persoanelor fizice” cu dispozitii privind identificarea si impunerea din oficiu a persoanelor care au beneficiat de indemnizatiile prevazute în cele doua acte normative privind ajutorul covid si care nu şi-au indeplinit obligaţiile declarative.

De asemenea au fost modificate formularele “Referat privind estimarea bazei de impozitare a veniturilor persoanelor fizice” şi “Decizie de impunere din oficiu a veniturilor persoanelor fizice”.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment