Start-Up Zone

Finanțele pregătesc clarificarea unor aspecte din Codul fiscal: de la regimul dividendelor, la declarația privind cei 3,5% pentru ONG-uri și simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri

Codul fiscal ar putea fi modificat în sensul clarificării unor aspecte. În acest sens, Ministerul Finanțelor a pregătit un proiect de ordonanță (a nu se confunda cu cel publicat mai devreme – acesta este altul). Sunt mai multe noutăți, de la regimul dividendelor, la declarația privind cei 3,5% pentru ONG-uri și simplificarea modului de calcul al impozitului pe clădiri.

Se propune modificarea dispozițiilor cu privire la regimul fiscal stabilit în cazul dividendelor distribuite persoanelor fizice, astfel încât prevederile referitoare la dividendele distribuite dar care nu au fost plătite până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale, să fie aplicate tuturor dividendelor distribuite și neplătite, respectiv termenul de plată este până la data de 25 ianuarie, inclusiv, a anului următor celui în care s-a aprobat distribuirea acestora.

Astfel, modificarea reglementărilor vizează situațiile în care dividendele/ câştigurile obţinute ca urmare a deţinerii de titluri de participare, au fost distribuite, dar care nu au fost plătite acţionarilor/ asociaţilor/ investitorilor până la sfârşitul anului în care s-a aprobat distribuirea acestora, impozitul pe dividende/câştig să se plătească până la data de 25 ianuarie inclusiv a anului următor distribuirii.

• Proiectul prevede clarificarea modalității de determinare a impozitului datorat în cazul veniturilor din jocuri de noroc obținute ca urmare a participării la jocurile de noroc caracteristice cazinourilor, cluburilor de poker, slot-machine și lozuri, cu valoare mai mare decât plafonul neimpozabil de 66.750 lei. Impozitul se determină prin aplicarea baremului de impunere asupra fiecărui venit brut primit de un participant, iar din rezultatul obținut se scade suma de 667,5 lei, reprezentând impozitul determinat prin aplicarea cotei de 1% asupra plafonului de 66.750 lei.

Cei 3,5% pentru ONG-uri

Finanțele propun reglementarea la nivelul legislației primare, a posibilității depunerii de către contribuabil a formularului 230 “Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 3,5% din impozitul anual datorat” la entitățile nonprofit/unitățile de cult, având în vedere că această modalitate este prevăzută, în prezent, în Circulara ministrului finanțelor nr. 888/2018.

Entitatea nonprofit/unitatea de cult are obligația de a transmite, prin mijloace electronice de transmitere la distanță, la organul fiscal competent un formular prin care centralizează cererile primite de la contribuabili în conformitate cu procedura stabilită prin ordin al președintelui A.N.A.F.

Proiect Ordonanță modificare Cod fiscal (click pentru a deschide)

Mai multe detalii aici

Redactia START UP ZONE

Add comment