Start-Up Zone

ANAF: Ghid privind intrarea şi iesirea din sistemul TVA la încasare în anul 2021

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală Braşov a publicat recent un material informativ cu privire la intrarea şi iesirea din sistemul TVA la încasare în anul 2021.

Potrivit ghidului, nu pot aplica acest sistem:

– PI care fac parte dintr-un grup fiscal unic;

– PI care nu sunt stabilite în România;

– PI care în anul precedent au depășit CA de 4.500.000 lei;

– PI care se înregistrează în scopuri de TVA în cursul anului și care au depășit CA de 4.500.000 lei în anul precedent sau în anul calendaristic în curs. [art. 282 alin. (4) Cod fiscal].

*CA = valoarea totală a livrărilor de bunuri și a prestărilor de servicii taxabile și/sau scutite de TVA, precum și a operațiunilor rezultate din activități economice pentru care locul livrării/prestării se consideră ca fiind în străinătate, conform art. 275 și 278 din Codul fiscal, realizate în cursul unui an calendaristic. [art. 282 alin. (3) lit. a) teza a treia Cod fiscal]

Pentru PI înregistrate în scopuri de TVA anterior anului 2021 CA* 2020, 2021 < 4.500.000 lei [art. 282 alin. (3) lit. a) teza întai Cod Fiscal

Exercitarea optiunii prin formularul 097 se va face pana la data de 20 inclusiv a lunii anterioare inceperii perioadei fiscale de la care va aplica sistemul [art. 324 alin. (12) teza întâi Cod fiscal]

Data de la care se va aplica sistemul este prima zi a perioadei fiscale următoare exercitării opţiunii prin depunerea F 097 (cu condiţia ca la data opţiunii sa nu fi depăşit CA de 4.500.000 lei) [art. 282 alin. (3) lit. a) teza a doua Cod fiscal]

Pentru PI care se înregistrează în scopuri de TVA în anul 2021 [art. 282 alin. (3) lit. b) teza întai Cod fiscal]

Exercitarea opţiunii prin formularul 097 se va face la data înregistrarii în scopuri de TVA [art. 282 alin. (3) lit. b) teza întai Cod fiscal] sau ulterior în cursul anului înregistrării în scopuri de TVA (2021), până la data de 20 inclusiv a lunii anterioare începerii perioadei fiscale de la care va aplica sistemul [art. 282 alin. (3) lit. b) teza întai Cod fiscal]

Potrivit ghidului, data de la care se va aplica sistemul este data înregistrării în scopuri de TVA [art. 282 alin. (3) lit. b) teza a doua Cod fiscal] sau prima zi a perioadei fiscale următoare exercitării opţiunii prin depunerea F 097 (cu condiţia ca la data opţiunii să nu fi depăşit CA de 4.500.000 lei) [art. 282 alin. (3) lit. b) teza a treia Cod fiscal].

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment