Start-Up Zone

Recuperarea de pe piața muncii post pandemie: Aproape 40.000 de joburi neocupate

În trimestrul al doilea din acest an, numărul locurilor de muncă ne-ocupate (vacante) a fost de 39.500, în creștere cu peste 1000 de joburi față de primul trimestru, a transmis miercuri Institutul Național de Statistică. Sectorul bugetar a însumat circa o treime din numărul total al locurilor de muncă vacante. Astfel, 5.800 de joburi neocupate erau în sănătate şi asistenţă socială, 5.700 în administrația publică, iar 800 de locuri vacante erau în învăţământ.

Cele mai puţine locuri de muncă vacante s-au regăsit în tranzacții imobiliare, alte activități de servicii, respectiv industria extractivă .

Numărul locurilor de muncă vacante a cunoscut creșteri mai importante în activitățile de transport și depozitare, respectiv comerț, urmate de cele de hoteluri și restaurante.

Ce spune Banca Națională despre piața muncii

În discuțiile privind piața muncii, membrii CA al BNR au discutat despre “ameliorarea relativ alertă” a condițiilor de pe această piață începând din primăvară, în contextul continuării redresării activității economice în numeroase sectoare. “S-a remarcat că efectivul salariaților din economie a recuperat, la finele primelor cinci luni din an, o mare parte din pierderile suferite sub impactul șocului pandemic. Accelerarea considerabilă a creșterii în termeni anuali a câștigului salarial în aprilie-mai, pe seama evoluțiilor din sectorul privat, este atribuibilă însă, în bună măsură, efectului de bază asociat apelului consistent la șomajul tehnic pe perioada stării de urgență din anul trecut, au sesizat unii membri ai Consiliului. Totodată, dinamica anuală a costului salarial unitar din industrie s-a adâncit puternic în teritoriul negativ în acest interval, dat fiind avansul mult mai mare al productivității muncii, după declinul amplu consemnat în perioada similară a anului anterior”, se arată în minuta discuțiilor ședinței CA al BNR ăpe probleme de politică monetară.

Scăderea gradului de relaxare a pieței s-a accentuat probabil în cursul verii, au mai apreciat membrii Consiliului, evocând intențiile crescute de angajare relevate de sondaje de specialitate pentru trimestrul III. Pe anumite segmente ale pieței au apărut chiar disproporții între cererea și oferta de forță de muncă, precum și dificultăți ale unor firme în atragerea de personal calificat, de natură să genereze presiuni asupra salariilor, sau să crească apelul la lucrători din străinătate, mai arată bancherii centrali.

Diana Spătaru

Add comment