Start-Up Zone

O nouă serie de prefinanțări acordate prin PNRR: Peste 9,2 miliarde de euro pentru Spania și Lituania!

Comisia Europeană a plătit ieri, 17 august 2021, prin intermediul Mecanismului de Redresare și Reziliență, primele prefinanțări în procent de 13% din totalul alocat prin Planurile Naționale de Redresare și Reziliență ale Spaniei și Lituaniei.

Spania

  • Alocare totală: 69,5 miliarde euro (doar granturi)
  • Prefinanțare acordată: 9 miliarde de euro

În PNRR-ul Spaniei, printre proiectele asumate se numără și cele referitoare la susținerea tranziției digitale și consolidarea rezilienței economice și sociale, astfel:

  • Asigurarea tranziției verzi: Planul include o lege ambițioasă privind schimbările climatice și tranziția energetică, care include obiectivele regenerabile pentru 2030 și neutralitatea climei până în 2050, inclusiv un sistem 100% regenerabil de energie electrică. Planul va sprijini, de asemenea, surse inovatoare de energie regenerabilă cu 3,9 miliarde EUR și include 3,4 miliarde EUR pentru a sprijini mai mult de jumătate de milion de renovări de eficiență energetică în clădirile rezidențiale;
  • Susținerea tranziției digitale: Planul contribuie la digitalizarea IMM-urilor și a lucrătorilor independenți cu 3 miliarde EUR. Măsurile în valoare de 3,6 miliarde EUR vor îmbunătăți nivelul competențelor digitale ale populației și transformarea digitală a educației. 3,2 miliarde de euro vor fi investiți în digitalizarea administrației publice;
  • Consolidarea rezilienței economice și sociale: Planul va investi 2,4 miliarde EUR în reducerea utilizării contractelor temporare pe piața muncii, îmbunătățirea sprijinului individual acordat persoanelor în căutarea unui loc de muncă, precum și oportunități de formare și stimulente mai bune pentru angajare. Aproape 2,8 miliarde de euro vor fi investiți în reducerea șomajului în rândul tinerilor și îmbunătățirea formării profesionale prin crearea a cel puțin 135.000 de locuri noi în învățământul profesional. Măsuri suplimentare vor consolida eficiența politicilor publice și vor moderniza sistemul fiscal;

Lituania

  • Alocare totală: 2,22 miliarde de euro (doar granturi)
  • Prefinanțare acordată: 289 milioane de euro

Investiții asumate în PNRR-ul Lituaniei:

  • Asigurarea tranziției verzi: Vor fi alocați 242 de milioane de euro pentru dezvoltarea energiei eoliene și solare offshore și terestre, precum și pentru crearea unor instalații publice și private de stocare a energiei. Se vor investi 341 de milioane de euro pentru eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule de transport rutier și pentru creșterea ponderii surselor de energie regenerabile în sectorul transporturilor;
  • Sprijinirea tranziției digitale: Vor fi alocate 73 de milioane de euro pentru dezvoltarea implementării rețelelor de capacitate foarte mare, inclusiv prin facilitarea lansării 5G, conectarea întreprinderilor și instituțiilor cu intensitate digitală;
  • Consolidarea rezilienței economice și sociale: 312 milioane EUR vor fi investiți pentru consolidarea resurselor de predare și învățare, îmbunătățirea învățământului preșcolar, primar și secundar, educație și formare profesională, precum și învățarea adulților.

Sursa: Comisia Europeană

Redactia START UP ZONE

Add comment