Start-Up Zone

Noi reglementări pentru obţinerea pensiei pentru anii lucraţi în alt stat!

În Monitorul Oficial nr. 784/2021 a fost publicată OUG nr. 86/2021 privind transferul drepturilor de pensie ale funcţionarilor şi agenţilor Uniunii Europene.

Ordonanţă de urgenţă stabileşte procedura de calcul şi transfer către sistemul de pensii al UE al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în Româniaşi procedura de transfer către sistemul de pensii din România al valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcţionarilor UE dobândite în sistemul de pensii al UE.

Aceste prevederi se aplică funcţionarilor UE care, anterior începerii activităţii în cadrul unei instituţii a UE, au realizat stagiu de cotizare şi/sau vechime în serviciu şi/sau au avut calitatea de participant în sistemul de pensii din Româniaşi funcţionarilor UE care şi-au încetat activitatea în cadrul unei instituţii a UE şi au plătit contribuţii la sistemul de pensii al UE.

Potrivit ştirilor juridice, funcţionarii UE care se află în România în evidenţa mai multor sisteme de pensii trebuie să opteze numai pentru unul dintre aceste sisteme.

În ceea ce priveşte procedura de calcul al valorii de capital a drepturilor de pensie dobândite în sistemul public de pensii, în termen de 45 de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, instituţia desemnată determină stagiul de cotizare realizat, numărul total de puncte, data împlinirii vârstei standard de pensionare de către funcţionarul UE şi stagiul complet de cotizare, în conformitate cu legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.

Această pensie de transfer nu se supune condiţiilor de stagiu minim de cotizare şi vârstă standard de pensionare, prevăzute de legislaţia care reglementează sistemul public de pensii din România.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment