Start-Up Zone

Regimul vânzărilor online și TVA aferentă unor importuri cu valoare redusă

OUG nr. 59 din 2021 transpune în legislația națională noi reglementări comunitare din perspectiva comerțului electronic, dar și din perspectiva altor tipuri de tranzacții economice. Elementul cheie la care ne vom raporta când aplicăm aceste reglementări va fi ghișeul unic de înregistrare One Stop Shop – OSS.

Beneficiarii tranzacțiilor economice – cei care achiziționează bunuri sau cumpără prestări de servicii aflați în sfera noilor reglementări sunt în mod exclusiv persoane neimpozabile ce nu pot să comunice un cod valid de TVA cum sunt persoanele fizice sau unități de cult, asociații și fundații ce nu realizează activități economice cu domiciliul sau reședința în oricare din statele membre.

Putem clasifica procedurile fiscale în patru mari categorii:

  1. Regimul UE ce reprezintă tranzacții realizate de persoane impozabile înregistrate în UE cum ar fi, de exemplu, o livrare realizată de un furnizor de haine din România către persoane fizice din Franța;
  2. Regimul Non-UE aplicabil pentru furnizorii din state terțe ce livrează bunuri sau prestează servicii către persoane neimpozabile din Comunitate. Este cazul unei societăți din Turcia ce realizează construcții-montaj către persoane fizice din diverse state membre;
  3. Regimul vânzărilor online și TVA aferentă unor importuri cu valoare redusă;
  4. Un nou regim special pentru declararea și plata TVA la importuri când există livrări către platforme electronice.

Regimul UE – livrări la distanță – livrările la distanță pe teritoriul Comunității Europene presupune vânzarea de bunuri către persoane neimpozabile situate în alt stat membru decât furnizorul bunurilor într-un plafon de 10.000 euro (ce cuprinde și vânzarea de servicii de televiziune, telecomunicații și servicii electronice) anual, exclusiv TVA, se facturează cu TVA din statul de origine.

După atingerea plafonului de 10.000 euro furnizorul trebuie să se înregistreze în sistemul OSS și facturează cu TVA din statul unde este domiciliul, reședința cumpărătorului, persoană neimpozabilă.

TVA se declară în statul de înregistrare fiscală al furnizorului. Se plătește către autoritatea fiscală din statul furnizorului, iar ulterior, aceasta virează TVA către statul unde își are domiciliul beneficiarul.

Acest regim de vânzare trebuie să respecte platformele electronice de vânzări la distanță când livrează stocurile proprii de bunuri. Dacă o platformă electronică doar intermediază o vânzare de bunuri la distanță s-a prezumat că aceasta nu are calitate de cumpărător-revânzător, iar reglementarea vânzării la distanță va fi făcută de furnizorul subiacent, adică exact cel care efectuează livrarea bunurilor.

Regimul Non-UE – se adresează furnizorilor din state terțe ce prestează servicii către beneficiari persoane neimpozabile din UE. Pentru a aplica acest regim special trebuie să analizăm locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA.

Dacă locul prestării de servicii din punctul de vedere al TVA este considerat ca având locul în UE, furnizorul din statul terț trebuie să se înregistreze în OSS și să obțină un cod de înregistrare cu atributul „EU”. Înregistrarea se va putea face într-unul din oricare statele membre.

În baza acestui cod de TVA se va factura serviciul cu cota de TVA din statul membru unde își are domiciliul persoana neimpozabilă cumpărătoare. Furnizorul depune declarație de TVA în statul unde s-a înregistrat, plătește TVA către statul unde s-a înregistrat, iar autoritatea fiscală transferă TVA către statul unde consumatorul îți are domiciliul.

Dacă până la 30 iunie această obligație exista doar pentru serviciile de telecomunicații, televiziune, servicii comunicate electronic, după data de 1 iulie această obligație se extinde pentru toate prestările de servicii pentru care locul prestării de servicii este considerat în UE din punctul de vedere al TVA. De exemplu: servicii de construcții-montaj, servicii de reparații a unor bunuri circulante realizate fizic în UE, servicii de acces la evenimente de pe teritoriul UE, servicii de transport bunuri mobile, corporale pe teritoriul UE.

Regimul vânzărilor la distanță de bunuri provenite din import – furnizorii, fie că sunt persoane impozabile înmatriculate într-un stat membru, fie că sunt furnizori din state terțe, când efectuează un import de bunuri urmat de o vânzare la distanță în alt stat membru, trebuie să se înregistreze în sistemul IOSS. Această înregistrare le conferă un număr unic valabil în toate statele membre.

La importul de bunuri cu lotul de până la 150 euro se beneficiază de scutire de TVA cu condiția ca bunurile să fie livrate printr-o platformă electronică. Se va colecta TVA la revânzare cu cotele de TVA din statul membru de consum.

Regimul special pentru TVA la import – dacă se realizează un import de valoare mai mică de 150 euro și nu se optează pentru regimul special, plata TVA în vamă nu mai este la data importului, ci devine data de 16 a lunii următoare. Persoana importatoare trebuie să depună o declarație specială de TVA.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment