Start-Up Zone

Oficial: ANAF a modificat procedura de înregistrare a contractelor de fiducie

Ordinul nr. 1.193/2021 pentru aprobarea Procedurii de înregistrare a contractelor de fiducie sau ale construcțiilor juridice similare fiduciei, de organizare și funcționare a Registrului central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, pentru aprobarea Procedurii privind accesul la Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor, precum și pentru aprobarea modelului și conținutului unor formulare a fost publicat în Monitorul Oficial.

Prezenta procedură se aplică persoanelor care dețin calitatea de fiduciar și au obligația de a înregistra contractele de fiducie și modificările acestora la organul fiscal competent, precum și persoanelor care dețin o poziție echivalentă într-o construcție juridică similară fiduciei.

Potrivit Codului Civil, fiducia este operațiunea juridică prin care unul sau mai mulți constituitori transferă drepturi reale, drepturi de creanță, garanții ori alte drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori viitoare, către unul sau mai mulți fiduciari care le exercită cu un scop determinat, în folosul unuia sau mai multor beneficiari. Aceste drepturi alcătuiesc o masă patrimonială autonomă, distinctă de celelalte drepturi și obligații din patrimoniile fiduciarilor.

Potrivit noului ordin, pentru înregistrarea contractului de fiducie, fiduciarul depune în termen de o lună de la data încheierii contractului de fiducie o declarație prevăzută în anexa nr. 3,  însoțită de o copie a contractului de fiducie.

Conformitatea cu originalul a copiei se efectuează de către fiduciar prin înscrierea mențiunii “conform cu originalul” și prin semnătura acestuia.

Declarația, însoțită de copia contractului de fiducie, se depune prin intermediul serviciului Spațiul Privat Virtual (SPV).

Ordinul cuprinde reglementări referitoare la  neconcordanțele privind beneficiarii reali:„Pentru raportarea neconcordanțelor, autoritățile/entitățile raportoare transmit formularul “Declarație privind neconcordanțele dintre informațiile privind beneficiarii reali disponibile în Registrul central al fiduciilor și al construcțiilor juridice similare fiduciilor și informațiile deținute de autorități/entități raportoare”, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la ordin”.

sursa:legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment