Start-Up Zone

Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027

Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est a anunțat ieri, 9 august 2021, semnarea, alături de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, a contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul Regiunii Sud-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile: infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și/sau drumuri de legătura, infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare)”, finanțat prin POAT 2014-2020, în cadrul Axei Prioritare 1, Obiectivul Specific 1.1, Acțiunea 1.1.1 „Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Valoarea totală a contractului de finanțare este de 25.821.585,20 lei, din care 18.778.112,85 lei reprezintă valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR. Valoarea aferentă asigurării managementului contractului de finanțare de către ADR SE este de 854.030,20 lei, reprezentând 100% finanțare nerambursabilă.

Proiectul va fi implementat de către ADR SE, în calitate de lider de proiect, în parteneriat cu Ministerul Tineretului și Sportului și Unitățile Administrativ-Teritoriale selectate pentru finanțare. Partenerii proiectului vor primi finanțare nerambursabilă pentru elaborarea de documentații tehnico-economice in vederea pregătirii a 10 proiecte de infrastructură aferente perioadei de programare 2021-2027, astfel:

 • UAT Judetul Galati: „Reabilitarea si modernizarea infrastructurii de transport regional pe tronsonul functional de interes judetean DN24 – DJ 251B – DJ 251A – DJ 251H – DJ 251 – DJ 255A – DN 25”.
 • UAT Judetul Brăila: „Reabilitare Drum Judetean DJ 203R km 0+000 – km 35+530”.
 • UAT Județul Buzău: „Stimularea mobilitatii la nivel regional prin modernizarea infrastructurii rutiere de transport pe tronsonul Vintila Voda – Plaiul Nucului, jud. Buzau”. Valoarea totală este de 1.403.248,00 lei.
 • UAT Județul Constanța: „Reabilitarea și modernizarea drumurilor județene DJ226A Tronsonul DN22/Tariverde – Cogealac și DJ226B Tronsonul Cogealac – Gradina – Pantelimon – DN2A/Crucea” și „Conservarea, protejarea si punerea in valoare a Ansamblului Rupestru Murfatlar”.
 • UAT Județul Vrancea: „Modernizare infrastructură rutieră de drum județean 204E dintre localitățile Mirceștii Noi-Ciușlea-Străjescu-Doaga-DN24”.
 • UATJudețul Tulcea: „Modernizare infrastructura de transport regional pe traseul Sarighiol de Deal– Rahman” și „Imbunatatirea infrastructurii publice de turism prin reamenajarea arhitecturala a Falezei Tulcea”.
 • UAT Municipiul Galati: „Revitalizarea turismului din Galati, prin valorificarea durabila a elementelor de patrimoniu cultural si natural de pe Faleza Dunarii”.
 • Ministerul Tineretului și Sportului: „Reabilitarea Centrului de agrement 2 Mai”.

Obiectivul general al proiectului îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027 la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est.

Rezultatele așteptate în urma implementării proiectului:

 • 10 documentații tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii de Dezvoltare Sud-Est, aferente proiectelor din portofoliul 2021-2027 pe domeniile centre de agrement/baze turistice (tabere școlare),
 • infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic
 • infrastructura rutiera de interes județean, inclusiv variante ocolitoare si/sau drumuri de legătură.

Perioada de implementare a activităților este de 30 luni, în perioada 01.07.2020 – 31.12.2022.

Sursa: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est

Redactia START UP ZONE

Add comment