Start-Up Zone

Alertă fiscală: TVA la achiziții de autoturisme cumpărate de corpul diplomatic

OpANAF nr. 1159 din 2021 privind aprobarea Procedurii de stabilire a taxei pe valoarea adăugată datorate în România de către misiunile diplomatice şi oficiile consulare, personalul acestora şi cetăţenii străini cu statut diplomatic şi consular pentru mijloacele de transport care au fost importate sau achiziţionate în regim de scutire de la plata taxei pe valoarea adăugată şi care se înstrăinează într-o perioadă mai scurtă de 2 ani de la data importului/achiziţiei, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare a fost publicat în Monitorul oficial nr. 0763 din 8 august 2021.

Actul normativ analizat astăzi se adresează misiunilor diplomatice și oficiilor consulare,
personalului acestora și cetățenilor străini cu statut diplomatic ce efectuează achiziții urmate de cesiuni pentru mijloace de transport.

Ca și regulă generală, livrările de bunuri, respectiv importul de bunuri realizate de misiunile
diplomatice, oficiile consulare, personalul acestora și persoanele fizice străine ce au statut
de diplomat sunt scutite de TVA conform art. 293 alin. (1) lit. e) coroborat cu art. 294 alin. (1) lit. j) din Codul fiscal.

Pentru livrările sau importurile de mijloace de transport realizate către aceste persoane se
păstrează scutirea de TVA dacă mijloacele de transport nu sunt înstrăinate o perioada de
minim doi ani de la data achiziției/importului.

În situația în care mijloacele de transport ce au făcut obiectul scutirii de TVA sunt înstrăinate într-o perioadă mai scurtă de doi ani de la data achiziției, aceste persoane sunt obligate la plata TVA. De la această regulă există câteva excepții.

Prin OpANAF nr. 1159 din 2021 a fost adoptată procedura de declarare și plată a TVA în situația în care se datorează taxa. Elementul fundamental al actului normativ este adoptarea Formularului 380 – Cerere de stabilire a TVA ce va fi completat și depus de către corpul diplomatic ce înstrăinează mijloacele de transport într-o perioadă mia scurtă de doi ani.

În baza acestei cereri autoritatea fiscală determină TVA datorată și emite decizia de plată a
TVA. Scadența la plată a TVA este stabilită în funcție de data comunicării deciziei de plată a TVA, astfel:

  • Dacă data comunicării este între 1 și 15 din luna curentă, termenul de plată este
    data de 5 a lunii următoare;
  • Dacă data comunicării este cuprinsă în perioada 16 – 31 din lună, termenul de plată
    este data de 20 a lunii următoare.

Nu se datorează plata TVA dacă:

  • Mijlocul de transport este exportat;
  • Mijlocul de transport este cedat la o altă entitate/persoană cu regim diplomatic;
  •  Mijlocul de transport este furat sau distrus și se poate proba acest fapt.

Notă: calculul, administrarea și urmărirea TVA se realizează ținând cont de procedurile
adoptate prin Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală. Actul normativ analizat astăzi ține cont de aceste prevederi și prezintă inclusiv o procedură de corectare a
eventualelor erori.

sursa:legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment