Start-Up Zone

Direcția Generala a Vamilor: Dacă numărul IOSS nu este valid, scutirea de TVA nu poate fi acordată

Direcția Generala a Vamilor (DGV) a publicat anumite explicații cu privire la importul de mărfuri cu număr IOSS. Potrivit DGV, pentru vânzările la distanță de mărfuri importate din teritorii terțe sau țări terțe prin intermediul IOSS, factul generator intervine și TVA devine exigibilă la momentul livrării (atunci când plata este acceptată).

Pentru a evita dubla impunere, importul mărfurilor declarate cu un număr valid de identificare în scopuri de TVA în IOSS este scutit de TVA. Cererea de scutire de TVA la import se depune printr-o declarație vamală de punere în liberă circulație, cu set redus de date (DVSRD – H7), cu un număr valid de identificare în scopuri de TVA în IOSS.

Astfel, Direcția Generala a Vamilor concretizează că pentru trimiterile cu valoare scăzută (sub 150 euro) pentru care este furnizat un număr IOSS al vânzătorului este necesar să se depună declarație vamală de punere în liberă circulație (DVSRD – H7).

Direcția Generala a Vamilor mai subliniază că numărul IOSS va fi menționat în declarația vamală și verificat automat în sistemul informatic. În situația în care numărul IOSS este valid, se consideră că TVA a fost plătită la momentul efectuării comenzii, iar la data punerii în liberă circulație se aplică scutirea de TVA. În cazul în care numărul IOSS nu este valid, scutirea de TVA nu poate fi acordată și, în consecință, TVA va fi percepută la import.

DVSRD – H7 poate fi depusă de orice persoană care îndeplinește condițiile prevăzute la art. 170 din Codul vamal al Uniunii. Declaraţiile vamale se pot întocmi în nume propriu (cu condiția solicitării și primirii accesului la sistemul informatic), prin reprezentare directă sau prin reprezentare indirectă.

Declarantul poate fi importatorul sau o persoană care acționează în calitate de reprezentant al acestuia (de exemplu, un operator poștal, un transportator expres sau un comisionar în vamă).

În situația în care, importatorii/reprezentanții nu vor depune DVSRD, astfel încât să fie posibilă verificarea numărului IOSS, pentru respectivele trimiteri se va utiliza mecanismul standard de colectare a TVA la import. Astfel, se va calcula TVA, iar eliberarea mărfurilor se va face după achitarea TVA și emiterea chitanței vamale. 

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment