Start-Up Zone

Legea adopţiei: Atestatul de adoptator este valabil 5 ani. Normele, adoptate

Legea nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative  a fist publicată în Monitorul Oficial la  29 noiembrie 2020.

Potrivit prezentei legi, atestatul de adoptator este valabil pentru o perioadă de 5 ani, şi nu 2 cum era prevăzit în legea din 2014.

Legea însă nu este completă fară aprobarea unor norme. În această săptămână Guvernul a aprobat proiectul de hotârâre cu normele metodologice iar după publicarea în Monitorul Oficial, se vor putea aplica.

Potrivit normelor, după eliberarea atestatului, o echipă formată din asistent social și psiholog din cadrul compartimentului de specialitate, dintre care de regulă asistentul social este responsabilul de caz al familiei, are obligația de a verifica anual dacă starea de sănătate, condițiile de locuit, situația economică a familiei precum și criteriile de potrivire inițială se mențin.

Adoptatorul/familia adoptatoare are obligația de a prezenta certificat/certificate medical/e privind starea de sănătate a adoptatorului/familiei adoptatoare, eliberat/e de medicul de familie și adeverințe de venit cu ocazia verificărilor anuale.

Verificarea anuală presupune realizarea cel puțin a unei vizite la domiciliul adoptatorului/familiei adoptatoare și cel puțin a unei ședințe de consiliere psihologică. Aceasta se realizează în ultimele 60 de zile calendaristice anterioare împlinirii termenului de un an de la eliberarea atestatului sau, după caz, de la ultima evaluare anuală.

Pentru adoptatorii/familiile adoptatoare care dețin atestate a căror valabilitate a fost prelungită la data intrării în vigoare a Legii nr. 268/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 273/2004 privind procedura adopției, precum și pentru abrogarea art. 5 alin. (7) lit. ș) și cc) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2014 privind adoptarea unor măsuri de reorganizare la nivelul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, prima verificare anuală a îndeplinirii condițiilor care au stat la baza eliberării atestatului se realizează în termen de 1 an de la data intrării în vigoare a prezentelor norme.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment