Start-Up Zone

Peste 52 de milioane de lei pentru sprijinirea regiunii Nord-Est

Ministerului Tineretului și Sportului a anunțat ieri, 27 iulie 2021, semnarea contractului de finanțare pentru proiectul „Sprijin la nivelul regiunii Nord-Est pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniile mobilitate urbană, regenerare urbană, centre de agrement/baze turistice( tabere școlare), infrastructura si servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic și infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură”, cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 – 2020.

Obiectivul proiectului constă în pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Nord-Est, în domenii diverse, precum: regenerare urbană, mobilitate urbană, centre de agrement/baze turistice (tabere școlare), obiective de patrimoniu cu potențial turistic, infrastructura și servicii publice de turism și infrastructură rutieră.

Conform comunicatului, prin acest proiect, Ministerul Tineretului și Sportului și Unitățile Administrativ-Teritoriale selectate vor primi finanțare nerambursabilă pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice în vederea pregătirii a 16 proiecte specifice de infrastructură aferente perioadei de programare 2021-2027.

Beneficiarul direct al proiectului este Agenția pentru Dezvoltare Regională Nord-Est care a semnat contractul cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Partenerii și beneficiarii proiectului pentru care vor fi pregătite documentații tehnico-economice în vederea investițiilor de infrastructură sunt:

 • Ministerul Tineretului și Sportului pentru „Reabilitarea Centrului de agrement Sălătruc și Reabilitarea Centrului de agrement Valea Budului”.
 • Județul Botoșani pentru „Modernizarea infrastructurii rutiere de drum județean DJ 282  dintre localitățile: Hănești, Vlăsinești, Săveni, Drăgușeni, Coțușca, Rădăuți, Prut cu conectivitate directă la  Vama  transnațională  Rădăuți-Prut cu Republica Moldava” și „Modernizarea, extinderea și valorificarea  durabilă a patrimoniului cultural, precum și modernizarea și extinderea infrastructurii turistice și a infrastructurilor conexe ei din cadrul Memorialului Ipotești – Centrul  Național de Studii  Mihai Eminescu din județul  Botoșani”;
 • Județul Iași pentru „Înființarea centurii ușoare a Municipiului Iași”;
 • Județul Neamț pentru „Îmbunătățirea nivelului de trafic al DJ 156A și DJ 208G pentru accesul la rețeaua TEN-T și Protecție împotriva infiltrațiilor de apă în ziduri și spații muzeale la Cetatea Neamț”;
 • Județul Suceava pentru „Modernizare rețea drumuri județene și Muzee pentru comunitate”;
 • Județul Vaslui pentru „Axa rutieră strategică Sud – Vest a județului Vaslui”;
 • Municipiul Piatra Neamț pentru „Creșterea performanțelor transportului public prin investiții de tip integrat în soluții inteligente aferente unui coridor de mobilitate din Municipiul Piatra Neamț”;
 • Municipiul Suceava pentru „Sistem integrat de management și modelare urbană destinat fluidizării traficului și îmbunătățirii calității vieții și Reabilitare monument arheologic Curtea Domnească”;
 • Municipiul Moinești pentru „Diversificarea mobilității urbane în municipiul Moinești pe axa Nord-Sud”;
 • Orașul Flămânzi pentru „Extinderea acoperirii teritoriale a sistemului de transport public ecologic în comun și dezvoltarea facilităților infrastructurale ce susțin utilizarea modurilor de transport nemotorizate la nivelul orașului Flămânzi”;
 • Orașul Liteni pentru „Regenerarea urbană a orașului Liteni prin investiții de reabilitare clădiri de interes public și de recuperare a capitalului teritorial degradat și abandonat”.

Bugetul proiectului are o valoare totală de 52.450.999,31 lei, din care valoare eligibilă 49.756.074,03 lei.

În ceea ce privește proiectele propuse de Ministerul Tineretului și Sportului, valoarea totală eligibilă a proiectelor „Reabilitarea Centrului de agrement «Sălătruc»” și a „Centrului de agrement «Valea Budului»” este de 1.727.701,50 lei, din care 1.468.546,29 lei este finanțarea nerambursabilă din FEDR și 259.155,21 lei este co-finanțarea eligibilă asigurată de la bugetul de stat.

Perioada de implementare a proiectului este de 33 luni, respectiv de la data 18.04.2019 până la 31.12.2021, cu posibilitatea prelungirii acestuia până la data de 31.12.2022.

Sursa: Ministerului Tineretului și Sportului

Redactia START UP ZONE

Add comment