Start-Up Zone

Schimbări substanțiale pregătite în achizițiile publice: documente eliminate și termene mai scurte. Contractele vor fi semnate după decizia în primă instanță, contestatorii vor plăti taxă de timbru

Firma declarată câștigătoare în cazul unei proceduri de achiziție publică nu va mai avea obligația de a prezenta certificate fiscale pentru toate sediile și punctele de lucru. De asemenea, vor fi abrogate prevederile criteriilor de calificare și selecție în cazul procedurii simplificate și vor fi reduse termene, conform schimbărilor pregătite de autorități și analizate de Profit.ro. O altă nouă regulă ce va fi introdusă este ca semnerea contractelor de atribuire să aibă loc după o decizie în primă instanță și introduce taxa de timbru pentru cererile de suspendare a procedurii de atribuire și/sau a executării contractului.

Proiectul prevede modificarea definiției subcontractantului, cu scopul clarificării noțiunii de subcontractant, astfel încât să nu mai existe confuzie între aceasta și noțiunea de furnizor. Astffel, subcontractant/subantreprenor este definit: ”orice operator economic care nu este parte a unui contract de achiziţie publică şi care execută anumite părţi ori elemente ale lucrărilor/serviciilor, răspunzând în faţa contractantului de organizarea şi derularea tuturor etapelor necesare în acest scop. Punerea la dispoziție a unui utilaj sau furnizarea de materiale/bunuri în cadrul unui contract de achiziţie publică nu este considerată subcontractare în sensul prezentei legi”.

Sunt modificate și prevederile referitoare la situația în care autoritatea/entitatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv, în sensul includerii și procedurii simplificate pe lângă celelalte proceduri prevăzute deja.

”Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de negociere competitivă sau procedura de dialog competitiv pentru achiziţia de lucrări, produse sau servicii în cazul în care, în urma unei proceduri simplificate, de licitaţie deschisă sau de licitaţie restrânsă, au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile.

” În acest caz, ”autoritatea contractantă are dreptul de a nu publica un anunţ de participare dacă invită la procedura de atribuire exclusiv acei ofertanţi care, în cadrul procedurii simplificate, de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă derulate anterior, au îndeplinit criteriile de calificare şi au depus oferte în conformitate cu cerinţele formale ale procedurii de atribuire”, mai prevede proiectul.

Sursa: Profit.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment