Start-Up Zone

Obligaţia firmelor de a dovedi dreptul de folosință al sediului social a fost eliminată

Legea nr. 206/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului a fost publicată în Monitorul Oficial.

Legea prevede că în vederea efectuării controlului de către autoritățile/instituțiile publice competente în domeniul autorizării funcționării și a verificării conformității celor declarate, ONRC transmite acestora, ONLINE, informații din declarațiile-tip pe propria răspundere cu privire la îndeplinirea condițiilor de funcționare/desfășurare a activității la sediul social/profesional și/sau sedii secundare sau, după caz, la terți și datele de identificare a persoanelor înregistrate, în termen de 3 zile lucrătoare de la data înregistrării în registrul comerțului.

Astfel se prelungeşte relaționarea cu Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) online sau prin intermediari care urma să expire în august 2021. Documentul va intra în vigoare de la 23 iulie 2021

Obligaţia de a prezenta la sediul oficiului registrului comerțului a documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu sociaL a fost eliminată.  

Până acum, aşa cum revede Legea societăților nr. 31/1990 , la înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social. După înregistrarea în registrul comerțului, oficiul registrului comerțului transmite documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu social la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social.

Legea nr. 206/2021 mai prevede abrogarea alineatului care prevede că informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind sediul social se înregistrează în registrul comerțului pe cheltuiala solicitantului.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment