Start-Up Zone

Noutăţi pentru persoane juridice străine cu locul de exercitare a conducerii în România

Ordinul MFP nr. 762 din 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile, publicat recent în Monitorul Oficial, se adresează acelor persoane raportoare ce au o structură organizatorică ce presupune o legătură cu România, dar în același timp și o structură organizatorică existentă în străinătate. Modificările sunt punctuale și completează actualele reglementări.

Să parcurgem cele mai importante dintre acestea:

 1. Vor conduce contabilitatea conform cu OMFP nr. 1802/2014:
 2. Sediile permanente din România ce aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 3. Persoane juridice străine ce au locul de exercitare a conducerii efective în România;
 4. Au obligația întocmirii situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile conform legii contabilității și următoarele entități:
 5. Sediile permanente din România ce aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate;
 6. Dacă în România există mai multe sedii permanente aparținând unei singure persoane juridice străine, un singur sediu permanent desemnat are obligația întocmirii situațiilor financiare și raportărilor contabile;
 7. Se reglementează o nouă secțiune cu principii și reglementări contabile pentru persoanele juridice străine ce au locul de exercitare a conducerii efective în România, dintre care amintim:
 • În primul an de aplicare a acestor reglementări se vor raporta doar informații aferente perioadei curente:
 • Pentru conversia soldurilor elementelor bilanțiere existente la data încheierii exercițiului financiar se va utiliza cursul de schimb valutar valabil la încheierea exercițiului financiar comunicat de BNR;
 • Pentru conversia rulajelor și a altor tranzacții realizate pe parcursul exercițiului financiar se va utiliza cursul de schimb existent la momentul respectivei activități/tranzacții.
 • Începând cu al doilea exercițiu se vor avea în vedere și datele aferente perioadei anterioare – bilanțul de deschidere.

Desigur, toate aceste situații financiare au în principal rolul de a identifica elementele cu incidență fiscală având în vedere că societățile străine ce au conducerea efectivă în România, respectiv sediile permanente din România aparținând unor persoane juridice străine sunt plătitoare de impozit pe profit în România.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment