Start-Up Zone

Au fost stabilite viitoarele domenii de finanțare din cadrul Programului Interreg NEXT România-Republica Moldova 2021-2027

Comitetul Comun de Programare pentru Programul Interreg NEXT România-Republica Moldova s-a reunit marți, 13 iulie 2021, on-line, pentru a stabili obiectivele de politică ce urmează a primi finanțare în perioada 2021-2027.

Ca urmare a analizei situației din aria eligilă a viitorului program de cooperare și a consultărilor derulate cu structurile partenere, precum și cu beneficiarii Programului, Comitetul Comun de Programare a decis selectarea următoarelor obiective dintre cele stabilite de Comisia Europeană pentru ciclul bugetar 2021-2027:

  • Obiectivul de politică 2 – O Europă mai verde, rezilientă, cu emisii reduse de dioxid de carbon
  • Obiectivul de politică 4 – O Europă mai socială și mai incluzivă
  • Obiectivul specific Interreg 1 – O mai bună guvernanță în materie de cooperare
  • Obiectivul specific Interreg 2 – Sporirea siguranței și securității Europei

Conform comunicatului, în perioada următoare se va continua procesul de elaborare a programului de cooperare, într-un ritm susținut, care să permită depunerea programului la Comisia Europeană la începutul anului 2022.

Sursa: MDLPA

Redactia START UP ZONE

Add comment