Start-Up Zone

Se pot depune proiecte pentru apelul dedicat întreprinderilor de economie socială de inserție în cadrul mecanismului DLRC

Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020 a publicat pe 8 iulie 2021 Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC).

Apelul (doar pentru cele 7 regiuni mai puțin dezvoltate)  se adresează beneficiarilor de proiecte din cadrul celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală (SDL) selectate la nivel național, de către Comitetul Comun de Selecție.

Se vor finanța proiectele de investiții în construirea/dotarea cu echipamente a infrastructurii întreprinderilor de economie socială de inserție.

La nivel de proiect, valoarea minimă aferentă cheltuielilor eligibile este de 20.000 euro, iar valoarea maximă a finanțării nerambursabile ce poate fi acordată pentru un proiect sub formă de ajutor de minimis este de 200.000 de euro. Alocarea totală a apelului este de 5,8 milioane euro.

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de 14 iulie 2021, ora 10.00, iar termenul limită de depunere a proiectelor este 15 septembrie 2021, ora 14.00.

Sursa: AM POR

Redactia START UP ZONE

Add comment