Start-Up Zone

Formularele pentru decontarea indemnizației pentru reducerea timpului de lucru

Ordin Ministrul Muncii nr. 596 din 2021 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 11 alin. (1) lit. b) şi d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă a fost publicat în Monitorul oficial nr0673 din 8 iulie 2021. 

Actul normativ analizat este doar un act procedural prin care sunt reglementate formularele utilizate în procedura decontării indemnizației pentru reducerea timpului de lucru.

Amintim faptul că pe durata stării de alertă/urgență/asediu precum și până la o perioadă de până la trei luni de la data încetării acestor situații, din motive obiective – economice, angajatorii au dreptul să reducă timpul de lucru al salariaților cu până la 80% din durata zilnică, săptămânală sau lunară conform art. 1 alin. (1) din OUG nr. 132/2020 cu modificări ulterioare.

Salariații afectați de această măsură au dreptul la o indemnizație de 75% din salariul de bază brut ce ar fi corespuns orelor pentru care s-a redus timpul de lucru.

Prin actul normativ analizat se reactualizează următoarele documente ce vor fi depuse de angajatori în vederea decontării indemnizației din bugetul fondului de șomaj, astfel:

  1. Cerere adresată Agenției pentru Ocuparea Forței de Muncă;
  2. Declarația pe propria răspundere a angajatorului din care să rezulte îndeplinirea condițiilor legale – reducerea veniturilor/cifrei de afaceri cu cel puțin 10% față de perioada de comparație;
  3. Lista cu persoanele salariate pentru care se aplică procedura reducerii timpului de lucru.

Toate aceste documente sunt tipizate, iar angajatorul interesat trebuie să le completeze și să le utilizeze în formatul reglementat de prezentul ordin.

sursa: legestart.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment