Start-Up Zone

Cum se vor putea crește porcii în gospodăriile românilor

Românii care cresc porci pentru autoconsum vor avea o serie de restricții și vor trebui să ia măsuri de biosecuritate. Altfel, riscă amenzi de până la 8.000 de lei. Un proiect de ordonanță de urgență așteptat de crescătorii profesiniști prevede, printre altele, că porcii nu trebuie hrăniți cu resturi alimentar, iar la intrarea în adăposturile de animale să existe dezinfectoare pentru încălțăminte. Crescătorii persoane fizice nu pot reproduce animalele în propria gospodarie.

ANSVSA a lansat în spațiul public un nou proiect de OUG pentru stabilirea unor măsuri privind creșterea porcinelor în contextul epidemiologic actual în care România se confruntă încă cu 95 de focare de pestă porcină africană.  Iar mare parte dintre prevederile actului normativ introduc  restricții și obligații crescătorilor persoane fizice.

Astfel,  potrivit proiectului de OUG, persoanele fizice pot crește  și sacrifica porci în exploatații noncomerciale, cu condiția să-și înregistreze exploatația și animalele în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor – SNIIA și să respecte normele de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației, respectiv unele cerinţe minime de biosecuritate specifice pe care le vom detalia ulterior.

Acești nu pot comercializa nici animalele și nici carnea sau produse rezultate în urma sacrificării și nici nu le pot reproduce în exploatația respectivă.ADVERTISING

Totodată, este interzisă creșterea porcinelor în exploatații în aer liber tip stâne, tabere de vară, cantoane silvice, cantoane de pe lângă diguri, societăți agricole vegetale.

Pentru a putea comercializa porci, trebuie ca persoanele fizice să dețină exploatații comerciale de tip familial, să fie înregistrați SNIIA, să aibă autorizare sanitar – veterinară pentru creșterea porcinelor atât pentru consum familial, cât şi pentru comercializare, atestat de producător și carnet de comercializare. Totodată, pot comercializa porci PFA-urile, Întreprinderile individuale, întreprinderi familiale, persoane juridice, în cadrul exploataţiilor comerciale de tip
familial, în exploatațiile comerciale care cresc în sistem semideschis rase autohtone sau în exploatații comerciale cu sisgtem închis.

Cum ar trebui crescuți porcii în gospodăriile românilor

În primul rând, crescătorii sunt obligați să respecte instrucțiunile medicilor veterinari de liberă practică împuterniciți. La rândul lor, aceștia sunt obligați să îi consilieze pe crescători privind lanţul alimentar, bunăstarea şi condiţiile de biosecuritate, efectuarea catagrafiei animalelor în situaţii de urgenţă, precum şi pentru inspecţia şi certificarea animalelor destinate sacrificării.

De asemenea, OUG instituie limitarea creșterii sau achiziționării porcinelor în perioada în care pe teritoriul României este confirmată pesta porcină africană. Mai exact, exploatațiile noncomerciale pot cumpăra porci pentru
îngrășare și sacrificare cu scopul folosirii pentru consum propriu doar de la exploatații comerciale, direct sau prin intermediul mijlocitorilor de afaceri cu animale vii, cu respectarea legislației sanitar – veterinare.

Operatorului, fie el persoană fizică sau juridică, îi este interzis să achiziţioneze porcine vii din zonele de restricții. Animalele cumpărate trebuie să fie identificate, să aibă documentele prevăzute de legislaţia în vigoare și trebuie ulterior înregistrarea în Baza Națională de Date a porcinelor cumpărate, în termenul prevăzut de legislația în vigoare.

Obligațiile persoanelor fizice și juridice care deţin porcine – condițiile pentru a putea fi înregistrat în SNIIA

Pentru a putea crește porci în exploatații noncomerciale respectând legea, crescătorii persoane fizice trebuie să solicite înregistrarea exploataţiei în Sistemul Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor (SNIIA). Înregistrarea în Sistem se va putea face însă doar dacă exploatația respectă următoarele cerin’e minime de biosecuritate:

 • să nu hrănească porcinele cu resturi alimentare și să elimine subprodusele de origine animală, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1069/2009;
 • spațiile unde se cresc porcii trebuie să fie construite în așa fel încât porcinele să fie deţinute în spaţii care să nu permită venirea acestora în contact cu porcinele deținute din alte exploataţii, cu porci sălbatici sau alte animale – de exemplu: câini;
 • să îngrijească porcinele astfel încât să nu existe posibilitatea de contact între porcinele din exploataţie şi orice carcasă, sau parte de carcasă provenite de la porcii sălbatici – porci vânați sau morți, carne şi subproduse rezultate de la acestea;
 • să ofere facilități pentru persoana care lucrează cu porcinele în vederea schimbării hainelor și încălțămintei la intrarea și ieșirea în/din adăpostul porcinelor;
 • să amenajeze dezinfectoare pentru încălțăminte, atât la intrarea, cât și la ieșirea din exploatație și din adăpost;
 • să nu intre în exploataţia de porcine, timp de 48 ore, dacă participă la activități de vânătoare;
 • să notifice medicul veterinar oficial/medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la:
  1. orice modificare a stării de sănătate a porcinelor,
  2. orice sacrificare pentru consum familial efectuată în exploatație, precum și orice modificare constatată la nivelul carcasei şi/sau organelor, ca urmare a sacrificării porcinelor în vederea consumului familial;
  3. orice mortalitate apărută la porcinele pe care le deţine în exploataţie;
 •  să nu crească în exploatație scroafe și/sau vieri folosiți pentru reproducere – această condiție nu se aplică exploataţiilor comerciale;
 • să nu hrănească porcinele cu furaje de origine vegetală pe o perioadă de cel puțin 30 de zile de la recoltarea acestora;
 • să nu folosească așternut vegetal pe o perioadă de cel puțin 90 de zile de la recoltare;
 • să nu permită accesul persoanelor străine în adăpostul porcinelor;

Totodată, operatorul are obligația de a solicita identificarea porcinelor și înregistrarea acestora în Baza Națională de Date, componentă a Sistemului Național de Identificare și Înregistrare a Animalelor, precum și toate mişcările și
evenimentele la care sunt supuse animalele, conform prevederilor sanitar – veterinare în vigoare.

Atunci când se suspicionează sau se confirmă pesta porcină africană, să respecte întocmai dispoziţiile autorităţiilor competente privind:

 •  asigurarea cerinţelor legale privind sănătatea şi bunăstarea porcinelor
  conform legislaţiei în vigoare;
 • aplicarea măsurilor dispuse în vederea reducerii riscului de difuzare a
  bolii.

Asociaţiile de profil vor elabora şi promova ghiduri de bune practici de creştere şi biosecuritate pentru toate tipurile de exploataţii din Romania, pe care le vor supune aprobării Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale și Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

În cât timp trebuie să te autorizezi

Potrivit OUG, crescătorii de porci au la dispoziție diverse perioade de timp în care să se conformeze noii legislații. Persoanele fizice neînregistrate la Oficiul Registrului Comerțului care doresc să crească porcine atât pentru consum familial, cât şi pentru comercializare, în baza atestatului de producător și a carnetului de comercializare, au obligaţia de a solicita autorizarea sanitar – veterinară, la direcţia sanitar – veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, în maxim 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.

Operatorii care dețin în exploatație porcine neidentificate au obligaţia să solicite, în termen de 2 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, identificarea şi înregistrarea acestora în Baza Națională de Date. Dacă în
urma unei anchete efectuate de medici veterinari oficiali se poate stabili trasabilitatea, vor fi identificate și înregistrate în Baza Națională de Date cu înregistrarea tuturor evenimentelor suferite de respectivele animale, respectiv naștere, identificare, înregistrare, mișcare. Dacă în urma unei anchete efectuate de medici veterinari oficiali nu se poate stabili trasabilitatea şi se constată că acestea provin din zone de restricţii pentru pesta porcină africană, se aplică amenzi între 3.000 și 8.000 de lei, iar porcinele sunt ucise şi neutralizate.

„Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România (APCPR) așteaptă decizia Guvernului de a-și asuma proiectul de OUG pentru aprobarea Planului de măsuri de urgență pentru supravegherea, prevenirea și controlul pestei porcine africane în România, aducând reglementări pentru controlul și combaterea Pestei Porcine Africane (PPA) și solicită aprobarea sa în regim de urgență. Așteptările sectorului de creștere a suinelor din România sunt ca acest Guvern să își respecte angajamentul luat față de fermierii corecți și să implementeze, în regim de urgență, măsurile legislative necesare și solicitate de Comisia Europeană în rapoartele misiunilor de audit efectuate în România. Rapoartele pun accent pe înregistrarea și trasabilitatea efectivelor de porcine, respectarea normelor de biosecuritate în toate exploatațiile și, nu în ultimul rând, pe elaborarea unei strategii privind controlul populației de porci mistreți. Stabilirea cadrului legal pentru reglementarea uniformă a condițiilor de biosecuritate în vederea diminuării efectelor negative ale PPA și elaborarea Ghidului de Creștere sunt măsuri ce trebuie luate cu celeritate pentru salvarea sectorului suin”, transmite APCPR într-un comunicat.

sursa: economica.net

Redactia START UP ZONE

Add comment