Start-Up Zone

Comisia Europeană a efectuat primele plăți de 800 de milioane de euro din NextGenerationEU!

Comisia Europeană a efectuat luni, 28 iunie 2021, plăți în valoare de 800 de milioane EUR din NextGenerationEU – instrumentul temporar menit să finanțeze redresarea Europei și să încurajeze o economie mai verde, mai digitală și mai rezilientă după pandemie.

Plățile efectuate luni sunt destinate unui număr de 41 de programe naționale și regionale derulate în 16 state membre (Franța, Grecia, Cehia, Germania, Polonia, Lituania, Țările de Jos, Slovacia, Estonia Austria, Danemarca, Finlanda, Bulgaria, Suedia, Portugalia, Croația) și provin din Asistența de redresare pentru coeziune și teritoriile Europei (REACT-EU), o inițiativă care ajută statele membre să finanțeze măsurile de răspuns la criză și măsurile de redresare în urma crizei cauzate de pandemia de coronavirus. Fondurile REACT-EU constituie resurse suplimentare pentru programele existente ale politicii de coeziune.

Măsurile luate în cadrul inițiativei REACT-EU vor elimina decalajul dintre intervențiile de urgență și investițiile pe termen lung, prin consolidarea rezilienței sistemelor de sănătate, prin menținerea și crearea de locuri de muncă, în special pentru tineri, prin sprijinirea celor mai vulnerabili din societatea noastră și prin furnizarea de capital de lucru și de sprijin pentru investiții întreprinderilor mici și mijlocii.

REACT-EU finanțează măsuri specifice grație cărora dubla tranziție verde și digitală să poată aborda rapid consecințele negative ale pandemiei, de exemplu prin investiții în eficiența energetică, în ecologizarea urbană și în digitalizare.

Plățile au fost efectuate ca urmare a succesului primei operațiuni de împrumut din cadrul instrumentului NextGenerationEU. Obligațiunea în valoare de 20 de miliarde EUR pentru o perioadă de 10 ani a reprezentat cea mai mare emisiune de obligațiuni instituționale din Europa și cea mai mare sumă pe care UE a mobilizat-o într-o singură tranzacție. Până la sfârșitul acestui an, Comisia intenționează să mobilizeze finanțare pe termen lung în valoare de aproximativ 80 de miliarde EUR, care va fi completată cu titluri pe termen scurt („EU-Bills”).

Stimularea economiei reale

Fondurile suplimentare vor fi canalizate, în principal, prin intermediul Fondului european de dezvoltare regională (FEDR) și al Fondului social european (FSE), inclusiv prin intermediul Inițiativei privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. O parte din noile resurse va fi utilizată, de asemenea, pentru suplimentarea Fondului de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane (FEAD) pentru perioada 2014-2020.

Pentru le a oferi statelor membre un sprijin cât mai mare cu putință, condițiile de utilizare a acestor resurse suplimentare au fost simplificate:

  • Cofinanțarea națională nu este obligatorie, ceea ce înseamnă că UE poate acoperi 100 % din costuri dacă acest lucru este considerat necesar de către statele membre.
  • Lichiditățile imediate sub forma unei prefinanțări de 11 % vor contribui la asigurarea unei distribuții rapide a acestui sprijin, evitându-se astfel eventualele blocaje.
  • Nu există nicio condiționalitate ex ante și niciun fel de cerințe privind concentrarea tematică sau alocarea pe categorii de regiuni. Sfera de aplicare a sprijinului este amplă și sunt posibile transferuri între FEDR și FSE.
  • Proiectele realizate după data de 1 februarie 2020 pot fi rambursate retroactiv.

Asigurarea transparenței și a responsabilității

În paralel cu efectuarea acestor prime plăți, pe Platforma de date deschise a Comisiei privind coeziunea a fost lansat un nou tablou de bord REACT-EU, care furnizează informații actualizate cu privire la utilizarea resurselor REACT-EU în întreaga Uniune. Pe lângă datele referitoare la domeniile specifice de investiții, clasificate pe fonduri, sunt abordate îndeosebi teme transversale, cum ar fi măsurile ecologice, digitale și specifice pentru adaptarea la schimbările climatice. Scopul tabloului de bord este de a facilita accesul la datele publice și de a asigura transparența și responsabilitatea.

Sursa: Comisia Europeană

Redactia START UP ZONE

Add comment