Start-Up Zone

Ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă

A fost aprobată Schema de ajutor de minimis pentru sprijinirea iniţiativelor culturale despre minoritatea romă în cadrul Programului RO – CULTURA.

Potrivit Ordinului nr. 3095/2021 pentru proiecte cu durata de până la 12 luni inclusiv, ajutorul se poate acorda sub formă de sprijin financiar nerambursabil astfel:
a) avans de maximum 70% la semnarea contractului de finanţare;
b) prefinanţare la solicitarea promotorului de proiect şi depunerea raportului intermediar de progres însoţit de documente justificative;
c) plata soldului final în cuantum de 10% pentru entităţi de drept privat, după aprobarea raportului final însoţit de documente justificative.

Prefinanţarea se poate acorda în una sau mai multe tranşe. Avansul şi prefinanţarea nu pot totaliza mai mult de 90% din totalul sprijinului financiar nerambursabil, în cazul solicitanţilor de tip entităţi de drept privat, respectiv 100% din totalul sprijinului financiar nerambursabil, în cazul solicitanţilor de tip instituţie publică.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment