Start-Up Zone

Modificări propuse de Ministerul Culturii: CNA poate restricționa un serviciu media dacă incită la ură, violență și terorism și percepe o nouă taxă pe platformele de streaming

Ministerul Culturii a propus un proiect de lege care prevede mai multe schimbări în domeniul audiovizual şi al cinematografiei. În acest sens, CNA poate restricționa un serviciu media dacă incită la ură, violență și terorism și percepe o nouă taxă pe platformele de streaming video online, fondurile fiind alocate Fondului cinematografic.

Schimbările din proiectul de lege sunt:

  • Redefinirea noţiunilor de serviciu media audiovizual, program, retransmisie, comunicare comercială, sponsorizare, plasare de produse, licenţă audiovizuală şi codare
  • Introducerea unor definiţii noi pentru noţiunile de serviciu de platformă de partajare, material video generat de utilizator, decizie editorială, furnizor de platformă de partajare şi autorizare servicii media audiovizuale la cerere”, se arată în Expunerea de motive a proiectului de Lege.
  • S-a prevăzut un mecanism prin care CNA poate restricţiona un serviciu media audiovizual dacă acesta incită la ură, violenţă sau instigă la terorism ori dacă reprezintă un risc pentru sănătatea sau securitatea publică.
  • Se completează reglementările privind sponsorizarea şi plasarea de produse în cadrul programelor audiovizuale, acestea fiind interzise dacă sunt realizate pentru tigări electronice sau flacoane de reumplere.
  • Pentru comunicările comerciale şi plasările de produse se introduc noi reguli cu privire la conţinutul acestora şi la modul de difuzare.

Plata cotei de 3% din preţul de vânzare şi/ sau închiriere a filmelor şi platformele de streaming video online

  • Se modifică şi se completează art. 13 şi art. 16 din OG nr. 39/2005 privind cinematografia, în sensul includerii la plata cotei de 3% din preţul de vânzare şi/sau închiriere a filmelor şi platformele de streaming video online de tipul VoD, SvoD, TvoD, PayPerView, şi pentru a completa lista contribuţiilor la Fondul cinematografic cu o contribuţie de 4% din veniturile obţinute din tranzacţii unice sau sub formă de abonament, pentru vizionarea de opere audiovizuale prin intermediul serviciilor de transmisie de date prin internet sau telefonie, de către furnizorii de servicii media audiovizuale la cerere.

Potrivit Ministerului Culturii, aceste modificări au fost agreate de Centrul Naţional al Cinematografiei şi au în vedere faptul că principiile directivei AVMS, aşa cum a fost aprobată în 2010, au la bază şi promovarea operelor audiovizuale europene prin programul de radiodifuziune, dar şi prin includerea posibilităţii contribuţiei financiare a radiodifuzorilor în producţia naţională a operelor audiovizuale.

Conform datelor puse la dispoziţie de Observatorul Audiovizual European, în România sunt circa 1.160.000 de utilizatori de astfel de platforme, unde primele trei clasate deţin circa 99% din cota de piaţă. Se estimează astfel o contribuţie anuală la Fondul cinematografic de circa 38 milioane de lei.
Încasările la Fondul cinematografic au scăzut ca urmare a restricţiilor impuse în criza COVID-19, astfel că închiderea sălilor de cinematograf și scăderea pieţei de publicitate au dus la o scădere de circa 35% a încasărilor la Fond şi este necesar să fie luate măsuri urgente, inclusiv în plan legislativ, precizează Ministerul Culturii.

Diana Spătaru

Add comment