Start-Up Zone

Hidroelectrica vinde energie pe piața spot la un anumit preț maxim

Angajamentele asumate de Hidroelectrica SA pentru a elimina îngrijorările de natură concurențială în cadrul investigației privind un posibil abuz de poziție dominantă pe piața producției și comercializării energiei electrice au fost acceptate de Consiliul Concurenței. Compania se angajează să ofere la vânzare pe piața pentru Ziua Următoare (PZU), o cantitate de energie electrică la un preț maxim determinat pe baza prețului prevăzut în cadrul contractelor la termen.

Angajamentele vizează modul în care Hidroelectrica va comercializa energia produsă pe Piața pentru Ziua Următoare (PZU) și pe Piața de Echilibrare (PE).

În același timp, Hidroelectrica se angajează să separe, în cadrul companiei, activitatea de ofertare pe PE de cea de ofertare pe PZU.

Implementarea acestui set de măsuri va conduce la beneficii directe și imediate pentru toți participanții pe piețele de energie electrică, fiind de natură a conduce la creșterea cantităților tranzacționate, de către companie, pe piețele spot și la diminuarea cantităților de energie reprezentând dezechilibrele generate în Sistemul Energetic Național (SEN), care pot afecta negativ consumatorii, prin creșterea prețului energiei electrice.

Perioada de monitorizare a implementării angajamentelor de către Hidroelectrica este de 3 ani.

Anterior acceptării de către Consiliul Concurenței, angajamentele propuse de Hidroelectrica au fost supuse consultării publice, precum și consultării de specialitate a Autorității Naționale în Domeniul Energiei (ANRE).

Investigația Consiliului Concurenței, declanșată în septembrie 2018, a vizat un potențial abuz de poziție dominantă pe piața producerii și comercializării energiei electrice, manifestat printr-un comportament de ofertare prin care a limitat cantitatea de energie comercializată pe unele segmente de piață (în principal, pe PZU), în scopul realizării unor vânzări la prețuri semnificativ mai ridicate pe PE.

Piața pentru Ziua Următoare (PZU) este o componentă a pieței angro de energie electrică, respectiv principala piață spot de energie electrică din România, și reprezintă cadrul organizat în care au loc tranzacții cu energie electrică pentru fiecare interval orar al zilei următoare (care este și ziua de livrare). Prețul de închidere al PZU este folosit în mod curent drept preț de referință în domeniul energiei electrice.

Piața de Echilibrare (PE) este, de asemenea, una dintre componentele pieţei angro de energie electrică, organizată de Operatorul de Transport şi Sistem (OTS), care are rolul de a echilibra balanţa producţie-consum în timp real, în scopul menţinerii siguranţei şi stabilităţii în funcţionare a Sistemului Energetic Național (SEN).

PE satisface, în principal, nevoia participanţilor la piaţă de a-şi ajusta cantitatea de energie contractată în funcţie de cerere şi are o puternică componentă tehnică. Pe PE, OTS cumpără şi/sau vinde energie electrică de la/către participanţii la piaţă deţinători de unităţi şi/sau consumuri dispecerizabile.

Pe PE, care este o piață penalizatoare, prețul este în general mai mare faţă de preţul de închidere al pieţei înregistrat pe PZU.

Diana Spătaru

Add comment