Start-Up Zone

Măsuri de reducere a cheltuielilor, stabilite joi printr-un OUG

Noi măsuri de reducere a cheltuielilor au fost stabilite printr-o Ordonanță de Urgență, adoptată joi, 18 februarie, de către Guvern și publicată în Monitorul oficial. Conform acestora, pensiile nu vor crește în 2021, vouchere de vacanță nu se vor emite pentru bugetari în acest an, dispare sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituţiilor prefectului și altele. Măsurile din Ordonanță, conform preambulului, economisesc 1% din PIB-ul României.

Punctul de pensie va rămâne la 1.442 lei, așa cum s-a majorat în septembrie 2020. În ceea ce privește anul 2022, se are în vedere creșterea cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă cel mult 50% (vom afla la momentul respectiv procentul exact) din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut realizat. Față de varianta inițială, textul OUG precizează că e vorba de câștigul salarial cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior. Majorarea și data de acordare se vor stabili anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Alte măsuri:

  • Nu se vor acorda vouchere de vacanță pentru bugetari în acest an.
  • Dispare sporul de 30% la salariul de bază pentru personalul instituţiilor prefectului implicat în activităţi de prevenire şi combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, cu excepţia prefectului şi subprefectului
  • Studenții de până la 26 de ani vor avea un tarif redus cu 50% pe mijloacele de transport local în comun, cu metroul, precum și pentru transportul intern auto, transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a şi transport intern naval. Practic se abrogă prevederile prin care studenții să beneficieze, în tot cursul anului calendaristic, de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.
  • S-a autorizat ca universitățile, pentru creditele bugetare din sold la finanțarea de bază, pentru sumele rămase neconsumate și reportate din anii precedenți la obiectivele de investiții noi, precum și pentru sumele rămase necheltuite din investiții finalizate, să le redistribuie pentru obiective de investiții noi, obiective de investiții în continuare, precum și pentru alte cheltuieli de natura investițiilor. Sumele rămase în sold pentru facilități de transport studenți pot fi utilizate în anii următori și pentru acordarea de burse pentru aceștia.
  • Se prorogă până la 1 aprilie 2022 aplicarea unei legi prin care personalul feroviar, atât din cadrul instituțiilor publice cât și din cadrul operatorilor economici cu capital majoritar de stat, puteau primi drepturi de natură salarială și de asistență socială.
  • Unitățile sanitare din cadrul ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională vor putea organiza centre de vaccinare împotriva COVID-19 care funcționează în interiorul acestora sau în unități militare, în condițiile prevăzute în Strategia de vaccinare împotriva COVID-19 în România, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020, cu modificările și completările ulterioare. Finanţarea centrelor organizate suplimentar peste numărul aprobat prin Strategia de vaccinare împotriva COVID – 19 în România, se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor și instituțiilor cu rețele sanitare proprii din sistemul național de apărare, ordine publică și securitate națională.
  • Pentru personalul ministerelor şi instituţiilor din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţională trimis în misiune permanentă în străinătate, cheltuielile privind testarea şi, după caz, vaccinarea acestuia pe teritoriul statului unde execută misiunea se vor suporta din bugetele instituţiilor trimiţătoare.
  • S-a făcut o clarificare privind numărul de zile de concediu la care personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe are dreptul, prin corelarea cu prevederile ce reglementează numărul de zile de concediu acordat personalului de îndrumare, conducere și control din inspectoratele școlare. Practic, noul articol sună așa: “Personalul de conducere, de îndrumare și control din inspectoratele școlare, precum și personalul de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar și din unitățile conexe, beneficiază de concediu de odihnă conform Codului Muncii”.

Conform Ministerului Finanțelor:

Modificările în ceea ce privește pensiile determină o reducere a necesarului de finanțare în anul 2021 de 8,922 miliarde lei, respectiv 0,8% din PIB.

Neacordarea voucherelor de vacanță în anul 2021 determină o reducere a deficitului bugetar cu 1,653 miliarde lei, respectiv 0,15% din PIB.

Eliminarea sporului de 30% pentru personalul instituţiilor prefectului determină o reducere a necesarului de finanțare în anul 2021 de 23,8 milioane lei.

Diana Spătaru

Add comment