Start-Up Zone

Identificarea în sistemele IT ale statului poate fi realizată de acasă, doar prezentând CI

​Persoanele fizice și reprezentanții firmelor vor putea fi identificați de la distanță, prin mijloace video, fără a mai fi nevoie să se deplaseze la ghișeele instituțiilor publice ori la furnizorii de servicii de tipul semnăturii electronice sau plăți (băncile), atunci când vor dori să se înroleze ori să se identifice în sistemele IT, potrivit unui proiect de Ordonanță de urgență (OUG) pus în dezbatere publică de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR).

Astfel, persoanele fizice și reprezentanții firmelor vor avea posibilitatea de a se înrola în sistemele IT care furnizează servicii online, prezentând cartea de identitate sau pașaportul.

“Criza actuală fără precedent, în contextul efectelor pandemiei de COVID-19 și a instituirii stării de alertă prin legea nr. 55/2020 (..) forțează instituțiile, companiile și cetățenii să își desfășoare activitatea prin mijloace electronice cât de mult se poate și, de aceea, cetățenii și instituțiile au nevoie de instrumente de încredere.”, se menționează în Nota de fundamentare la proiectul de OUG privind identificarea persoanei la distanță folosind mijloace video, act pus în dezbatere publică pe 12 februarie 2021 de Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), disponibil aici.

În descrierea situației actuale, se precizează că “la nivel european, regulile generale privind utilizarea serviciilor de încredere sunt reglementate de dispozițiile Regulamentului UE nr. 910/2014”, că “statele membre dispun de libertatea de a utiliza sau de a introduce, în scopuri de identificare electronică, mijloace pentru accesarea serviciilor online” și că “în diverse țări din UE, există deja furnizori de astfel de metode de identificare prin mijloace video recunoscute și confirmate de organisme de evaluare a conformității din respectivele țări.”

Schimbările preconizate în acest context: Simplificarea procesului de autentificare la serviciile online, pentru a nu mai fi nevoie de prezența fizică a persoanelor la ghișee.

Potrivit notei de fundamentare, adoptarea acestui proiect de ordonanței de urgență video vizează următoarele aspecte:
– reglementarea cadrului general privind utilizarea mijloacelor video pentru identificarea persoanei la distanță;
– stabilirea obligațiilor și responsabilităților pentru entitățile care participă la procedura de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video;
– stabilirea cerințelor tehnice privind procedura de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video etc.

“Reglementarea identificării persoanei la distanță prin mijloace video va avea un impact pozitiv asupra activității economice a operatorilor, propunerea are în vedere asigurarea creșterii economice prin reducerea cheltuielilor și dezvoltarea cu personalul, asigurarea distanțării sociale în procesul de identificare a persoanei și creșterea gradului de utilizare a serviciilor online sau a serviciilor de încredere. Simplificarea procesului de autentificare, fără a mai fi nevoie de deplasarea persoanei la ghișeu în vederea identificării fizice va accelera procesul de digitalizare atât în administrația publică, cât și în mediul privat.”, se arată în nota de fundamentare.

Identificarea persoanei la distanță prin mijloace video este definită astfel în proiectul de OUG: procesul de recunoaștere unică prin mijloace video a persoanei fizice în baza documentelor transmise/prezentate, imaginilor capturate și/sau informațiilor comunicate în timp real de persoana fizică, cu respectarea cadrului legal privind prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a regulementului UE privind protecția datelor (GDPR).

Cartea de identitate, cartea de identitate proivizorie și pașaportul sunt documentele de identitate acceptate în acest proces de identificare video, dar verificarea nu va consta doar în prezentarea acestor documente.

Furnizorii de servicii de identificare la distanță prin mijloace video pot fi 
prestatorii de servicii de încredere, prestatorii de servicii de plată, instituțiile și autoritățile publice sau firme terțe care furnizează servicii de verificare a identității prin mijloace video.

Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR) va fi instituția care va monitoriza respectarea acestei legi.

Articolul 4 din proiectul de OUG prezintă în linii mari cum ar urma să se facă identificarea prin mijloace video a unei persoane, astfel:

  • Art. 4 (1) Identificarea persoanei la distanță utilizând mijloace video se realizează cu ajutorul unui sistem informatic destinat procedurii de identificare la distanță.
  • (2) Pentru verificarea identității persoanei la distanță utilizând mijloace video se utilizează atât documentele de identitate, a căror imagine este capturată prin mijlocul video, cât și date sau informații obținute din surse credibile și independente, în baza acordurilor/parteneriatelor încheiate între instituții/deținători de baze de date private (Direcția Generală de Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, inspectoratul General pentru Imigrări, Agenția Națională de Administrare Fiscală, alte autorități publice, operatori economici care dețin baze de date private cu informații de la autorități publice, rapoarte de audit, documente fiscale, extrase de cont etc.) și furnizori de servicii de identificare.
  • În baza acestor acorduri/parteneriate, instituțiile menționate mai sus pot să transmită furnizorilor de servicii de identificare inclusiv imaginea documentelor de identitate sau elementele de identificare specifice în cazul documentelor de identitate emise în formă electronică, dacă identificarea este realizată în scopurile prevăzute de regulamentul UE nr 910/2014 (..) privind identificarea electronică și serviciile de încredere pentru tranzacțiile electronice pe piața internă (..).
  • (3) Consultarea surselor de date menționate la alin. (2) se face după obținerea acordului persoanei care solicită identificarea la distanță prin mijloace video.
  • (4) Se interzice utilizarea datelor/informațiilor obținute de către furnizorii de servicii de identificare a persoanei la distanță prin mijloace video din diverse surse, în alte scopuri, fără informarea/acordul persoanei sau alte prevederi legale în acest sens.

Diana Spătaru

Add comment