Start-Up Zone

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni dă startul primei sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020

Noul termen a fost extins cu 15 ZILE, de la data de 31 martie până la 15 APRILIE.

Departamentul pentru Românii de Pretutindeni dă startul primei sesiuni de finanțare nerambursabilă pentru anul 2020, în perioada 13-31 martie a.c..

Cererea de finanțare (01. Cererea de finantare 2020) se completează în limba română și se semnează de reprezentantul legal al solicitantului sau de persoana împuternicită. Aceasta va fi însoțită de următoarele documente:

– copii ale actelor de identitate (în funcţie de ţara de domiciliu sau de reşedinţă) al reprezentantului legal al solicitantului sau al persoanei împuternicite de acesta şi al coordonatorului de proiect, cu mențiunea ”conform cu originalul”;
– actul constitutiv, statutul, actul de numire al persoanelor din conducere, împreună cu ultima modificare a acestora, hotărârea judecătorească sau actul de înregistrare, certificatul de înregistrare fiscală, precum și orice alte documente care atestă statutul juridic al solicitantului, conform legislației statului de reședință (în copie şi traduse în limba română), cu mențiunea ”conform cu originalul”.

Cererea de finanțare și documentele menționate pot fi trimise doar în format electronic (scan pdf), la adresa de e-mail proiecte@mprp.gov.ro, începând cu prima zi a sesiunii.

După transmiterea pe e-mail a documentelor menționate, solicitantului i se transmite numărul de înregistrare al cererii. Ulterior, responsabilul de proiect solicită, prin e-mail, documente suplimentare sau clarificări, în funcție de specificul proiectului la care solicitantul are obligația de a răspunde în cel mult 5 zile lucrătoare.

În această etapă are loc o examinare preliminară a eligibilității solicitantului și a proiectului.

Dacă proiectul și solicitantul întrunesc condițiile de eligibilitate,  responsabilul de proiect va solicita completarea dosarului de finanțare cu următoarele documente care vor fi transmise pe e-mail  în format electronic (scan pdf), la adresa proiecte@mprp.gov.ro

Pentru a facilita procesul de constituire a dosarului, regăsiți mai jos Ghidul de finanțare nerambursabilă și de la punctele 01-14 sunt atașate documentele de interes, în format editabil: AICI

sursa: Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul pentru Românii de Pretutindeni 

Redactia

Add comment