Start-Up Zone

Noutăţi privind drepturile de autor!

Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe a fost recent modificată şi completată de Legea nr. 69/2022 publicată în Monitorul Oficial nr. 321/2022.

Ca o noutate se consideră că o operă sau un alt obiect protejat se află în afara circuitului comercial atunci când se poate presupune, cu bună – credinţă, că întreaga operă sau întregul obiect protejat nu se află la dispoziţia publicului prin canalele comerciale obişnuite, după ce s-a depus un efort rezonabil pentru a determina dacă este disponibil(ă) publicului.

De asemenea, sunt permise reproducerea şi extragerea de text şi de date efectuate de către organizaţiile de cercetare şi de instituţiile de conservare a patrimoniului cultural în scopuri de cercetare ştiinţifică, din opere sau alte obiecte protejate, la care au acces în mod legal.

Sunt permise reproducerile şi extragerile din opere şi din alte obiecte protejate accesibile în mod legal în scopul extragerii textului şi a datelor. Reproducerile şi extragerile pot fi păstrate atât timp cât este necesar pentru extragerea textului şi a datelor. Însă această excepţie se aplică cu condiţia ca utilizarea operelor şi a altor obiecte protejate să nu fi fost rezervată în mod expres de către titularii de drepturi în mod corespunzător, cum ar fi mijloace care pot fi citite automat în cazul conţinutului făcut public online.

Atunci când acordă licenţe neexclusive sau îşi cesionează drepturile exclusive pentru exploatarea operelor sau a altor obiecte protejate, autorii şi artiştii interpreţi sau executanţi au dreptul să primească o remuneraţie adecvată şi proporţională în raport cu valoarea economică a drepturilor autorizate sau cesionate, ţinând cont de contribuţia la ansamblul operei sau al altor obiecte protejate, sau de exploatarea ei/lor efectivă, precum şi de practicile de piaţă. Fără să reprezinte regula şi în lipsa unor clauze contrare, plata unei sume forfetare poate constitui o remunerare adecvată şi proporţională.

sursa: lexcafe.ro

Redactia START UP ZONE

Add comment